Home
Facebook Twitter

Geschiedenis

Biddinghuizen - 'het dorp met de musicals'

Biddinghuizen beschikt over een gezamenlijk sociaal leven en is een voorbeeld van een grote betrokkenheid. 'Actief en betrokken' zijn woorden die hier passend op aansluiten. Die gezamenlijke betrokkenheid blijkt bij dorpsfestiviteiten en grote projecten, bijvoorbeeld bij de uitvoeringen van musicals.

In 1989 werd ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de Samen Op Weg gemeente de musical het Ondermaanse Huis uitgevoerd, toen nog een SOW – kerkelijk gebeuren. In 1994 werd er wederom een musical ingestudeerd, De Trekvogel. Deze eucumenische productie was een samenwerking tussen de SOW-gemeente en de Roomskatholieke Bonifatius Parochie.


Bij de millenium – wisseling 1999 - 2000 werd de Milleniummusical Passage opgevoerd. Het was een aangelegenheid  voor het totale dorp geworden, en de dorpsgrenzen werden zelfs overschreden.
Daarna volgde in 2005 de musical Archipel, de tot nu toe grootste productie, met medewerkers van een nog wijdere omgeving. Deze musical was tevens de opening van het nieuwe Meerpaal theater in Dronten, en draaide daar maar liefst de gehele week.


Heel veel vrijwilligers / dorpsbewoners zijn jaren / maanden belangeloos enthousiast bezig geweest met de realisering van deze musicals. Ook het bedrijfsleven is door sponsoring intensief bij deze activiteiten betrokken. Dat dit de gemeenschapszin in ons dorp verder heeft gestimuleerd behoeft geen betoog, en kan best een voorbeeldfunctie genoemd worden. Vaak ook zijn de uitvoeringen ware reunie happeningen van oud – inwoners van Biddinghuizen, die zich nog vaak al te goed de sfeer van eerdere voorstellingen herinneren.

Het musical – productieteam (Stichting Musical Biddinghuizen) heeft het 50 jarig bestaan van Biddinghuizen aangegrepen om weer een groot gezamenlijk project op te zetten.

© 2024 Musical Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat