Home
Facebook Twitter

Het geheim van Morgenland: Amateurkunst in een professionele setting

De grote kracht van de Musical Morgenland is wel dat de gehele productie gedragen wordt door een groot aantal enthousiaste amateurs die door professionals worden begeleid.

De status van professional of amateur hangt niet af van iemands kwaliteit en opleiding, maar van het feit of het de primaire inkomensbron is.  Binnen de amateurkunst lopen niveau en vorm enorm uiteen, van de hobbyist die voor zichzelf bezig is tot de semi-prof die als lid van een groep regelmatig optreedt. Amateurkunstenaars kunnen door talent en scholing een niveau bereiken dat niet onderdoet voor dat van een beroepskunstenaar.
Bijzonder kenmerk van amateurkunst is wel de sterke motivatie van beoefenaars. Immers, er is geen sprake van inkomensafhankelijkheid of winstbejag. Motivatie is altijd intrinsiek: 
•‘lekker bezig zijn’
•iets moois maken
•gezelligheid
•uitdrukken wat je bezighoudt
 
Binnen de musical Morgenland komen alle verschillende kunstdisciplines uitgebreid aan bod: muziek, toneel, zang, dans, beeldende kunst, nieuwe media, choreografie, literatuur. Voor elk van de disciplines zijn professionals aangetrokken die de amateurs begeleiden bij de uitvoering. De aanpak van Morgenland is er op gericht om zo laagdrempelig mogelijk amateurs de kans te bieden om in een professionele setting tot een bijzondere prestatie/ervaring te komen.  Iedereen stijgt op die manier een beetje boven zichzelf uit. Uitgangspunt is dat iedereen die zich opgeeft ook daadwerkelijk mee mag doen. Er wordt niemand afgewezen. De kwaliteit van degenen die zich opgegeven hebben is vertrekpunt. Zo ontstaat een boeiende reis, waarin mensen zowel zichzelf als elkaar met nieuwe ogen gaan ontdekken en met nieuwe oren naar elkaar luisteren.

Frans Meijer, muzikale leiding
 
© 2021 Musical Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat